O Fundacji

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem powstała w 2015 roku w celu inicjowania i wspierania inicjatyw w obszarze zapobiegania i leczenia chorób nowotworowych oraz zapewnieniu chorym godnego życia. Naszymi Fundatorami są Bogdan Borusewicz, Krzysztof Hołowczyc, Krystyna Janda, Prof. Ewa Łętowska, Prof. Jerzy Stuhr i Danuta Wałęsa.

Czerpiąc z energii społecznej i wiedzy ekspertów, chcemy uczynić walkę z rakiem priorytetem polityki zdrowotnej Państwa. By to osiągnąć, jesteśmy obecni w wielu obszarach życia społecznego. Prowadzimy działalność wydawniczą i edukacyjną, organizujemy m.in konferencje naukowe, webinary, kampanie społeczne i konkursy grantowe, a ostatnio także liczne działania wspierające chorych z Ukrainy.

Liga jako członek European Cancer Leagues Association, współpracuje także z doświadczonymi zagranicznymi partnerami, uczestniczy w międzynarodowych projektach i wspiera ogólnoeuropejskie inicjatywy na rzecz walki z rakiem.

Mamy nadzieję, że misja Ligi – walka o życie i zdrowie setek tysięcy Pacjentów i Pacjentek – ułatwi nam przekraczanie lokalnych i grupowych egoizmów oraz pokonanie fragmentaryzacji aktywności społecznej. Chcemy działać razem, w klimacie zaufania, umacniając najlepsze praktyki budowy kapitału społecznego w Polsce. Walkę z rakiem postrzegamy zarówno jako problem medyczny, jak i kluczowe wyzwanie cywilizacyjne, które dotyczy nas wszystkich.

Programową podstawę naszych działań stanowi Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024. Polski „cancer plan” przewiduje 90 działań, które mają zapewnić realizację 30 celów, postawionych w 5 kluczowych obszarach: organizacji i zarządzaniu systemem zwalczania chorób nowotworowych, nauce i badaniach nad rakiem, profilaktyce, diagnostyce i leczeniu oraz jakości życia w trakcie i po zakończonej terapii onkologicznej.

Fundacja powstała dzięki zaangażowaniu ponad trzydziestu osób reprezentujących różne zawody i środowiska. Dostrzegając szansę, jaką daje różnorodność, głęboko wierzymy, że walka z rakiem, zagrożeniem szczególnie „demokratycznym”, ma w sobie wspólnotowy potencjał. Pracując nad poprawą jakości i dostępu do najwyższych standardów opieki onkologicznej, staramy się również uczynić walkę z rakiem społecznym, czyli uniwersalnym zobowiązaniem.

Partner główny

Pozostali partnerzy:

Polska Liga Walki z Rakiem

00-079 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 79

KRS: 0000567698 NIP: 5252624493

Numer konta: 43 1050 1025 1000 0090 3068 0012 (ING)

Przewiń na górę
Infolinia